Produse noi

 • Tatuaj Flori - BLE-520
  Tatuaj Flori - BLE-520

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - BLE-519
  Tatuaj Flori - BLE-519

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - BLE-518
  Tatuaj Flori - BLE-518

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - BLE-517
  Tatuaj Flori - BLE-517

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - BLE-516
  Tatuaj Flori - BLE-516

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - BLE-515
  Tatuaj Flori - BLE-515

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - BLE-514
  Tatuaj Flori - BLE-514

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - BLE-513
  Tatuaj Flori - BLE-513

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - BLE-512
  Tatuaj Flori - BLE-512

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - BLE-511
  Tatuaj Flori - BLE-511

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - BLE-510
  Tatuaj Flori - BLE-510

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A252
  Tatuaj Flori - A252

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A251
  Tatuaj Flori - A251

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A250
  Tatuaj Flori - A250

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A249
  Tatuaj Flori - A249

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A248
  Tatuaj Flori - A248

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A247
  Tatuaj Flori - A247

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A246
  Tatuaj Flori - A246

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A245
  Tatuaj Flori - A245

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A244
  Tatuaj Flori - A244

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A243
  Tatuaj Flori - A243

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A242
  Tatuaj Flori - A242

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A241
  Tatuaj Flori - A241

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - B048
  Tatuaj Flori - B048

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - B047
  Tatuaj Flori - B047

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - B046
  Tatuaj Flori - B046

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - B045
  Tatuaj Flori - B045

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - B044
  Tatuaj Flori - B044

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - B043
  Tatuaj Flori - B043

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - B042
  Tatuaj Flori - B042

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - B041
  Tatuaj Flori - B041

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - B040
  Tatuaj Flori - B040

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - B039
  Tatuaj Flori - B039

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - B038
  Tatuaj Flori - B038

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - B037
  Tatuaj Flori - B037

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Fluturi - A348
  Tatuaj Fluturi - A348

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Fluturi - A347
  Tatuaj Fluturi - A347

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Fluturi - A346
  Tatuaj Fluturi - A346

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Fluturi - A345
  Tatuaj Fluturi - A345

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Fluturi - A344
  Tatuaj Fluturi - A344

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Fluturi - A343
  Tatuaj Fluturi - A343

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Fluturi - A342
  Tatuaj Fluturi - A342

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Fluturi - A341
  Tatuaj Fluturi - A341

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Fluturi - A340
  Tatuaj Fluturi - A340

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Fluturi - A339
  Tatuaj Fluturi - A339

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Fluturi - A338
  Tatuaj Fluturi - A338

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Fluturi - A337
  Tatuaj Fluturi - A337

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A456
  Tatuaj Flori - A456

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A455
  Tatuaj Flori - A455

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A454
  Tatuaj Flori - A454

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A453
  Tatuaj Flori - A453

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A452
  Tatuaj Flori - A452

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A451
  Tatuaj Flori - A451

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A450
  Tatuaj Flori - A450

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A449
  Tatuaj Flori - A449

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A448
  Tatuaj Flori - A448

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A447
  Tatuaj Flori - A447

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A446
  Tatuaj Flori - A446

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A445
  Tatuaj Flori - A445

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - B036
  Tatuaj Flori - B036

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - B035
  Tatuaj Flori - B035

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - B034
  Tatuaj Flori - B034

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - B033
  Tatuaj Flori - B033

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - B032
  Tatuaj Flori - B032

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - B031
  Tatuaj Flori - B031

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - B030
  Tatuaj Flori - B030

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - B029
  Tatuaj Flori - B029

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - B028
  Tatuaj Flori - B028

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - B027
  Tatuaj Flori - B027

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - B026
  Tatuaj Flori - B026

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - B025
  Tatuaj Flori - B025

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A024
  Tatuaj Flori - A024

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A023
  Tatuaj Flori - A023

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A022
  Tatuaj Flori - A022

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A021
  Tatuaj Flori - A021

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A020
  Tatuaj Flori - A020

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A019
  Tatuaj Flori - A019

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A018
  Tatuaj Flori - A018

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A017
  Tatuaj Flori - A017

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A016
  Tatuaj Flori - A016

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A015
  Tatuaj Flori - A015

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A014
  Tatuaj Flori - A014

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A013
  Tatuaj Flori - A013

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A012
  Tatuaj Flori - A012

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A011
  Tatuaj Flori - A011

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A010
  Tatuaj Flori - A010

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A009
  Tatuaj Flori - A009

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A008
  Tatuaj Flori - A008

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A007
  Tatuaj Flori - A007

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A006
  Tatuaj Flori - A006

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A005
  Tatuaj Flori - A005

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A004
  Tatuaj Flori - A004

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A003
  Tatuaj Flori - A003

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A002
  Tatuaj Flori - A002

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Tatuaj Flori - A001
  Tatuaj Flori - A001

  Tatuaj unghii pe baza de apa. Se taie,se pune intr-un recipient cu apa...

  1,00 lei
 • Lila Rossa Vogue TOP COAT RUBBER Soak Off -10 ml
  Lila Rossa Vogue TOP COAT RUBBER Soak Off -10 ml

  -Top coat RUBEER Lila Rossa Vogue este un top coat matt , se aplica ca...

  25,00 lei
 • Oja semipermanenta CANNI Flame Cat Eye -A26
  Oja semipermanenta CANNI Flame Cat Eye -A26

  Oja CANNI Flame Cat Eye ofera atat efectul metalic cat eye, cat si...

  20,00 lei
 • Oja semipermanenta CANNI Flame Cat Eye -A25
  Oja semipermanenta CANNI Flame Cat Eye -A25

  Oja CANNI Flame Cat Eye ofera atat efectul metalic cat eye, cat si...

  20,00 lei
 • Oja semipermanenta CANNI Flame Cat Eye -A24
  Oja semipermanenta CANNI Flame Cat Eye -A24

  Oja CANNI Flame Cat Eye ofera atat efectul metalic cat eye, cat si...

  20,00 lei
 • Oja semipermanenta CANNI Flame Cat Eye -A23
  Oja semipermanenta CANNI Flame Cat Eye -A23

  Oja CANNI Flame Cat Eye ofera atat efectul metalic cat eye, cat si...

  20,00 lei

Oferte speciale

https://www.facebook.com/luminiambientaleauto/

Catifea Exista 12 produse.

Se afişează 1-12 din 12 de articole
 • Se aplica un strat de oja de culoare asemanatoare, se asteapta sa se usuce si se aplica al doilea strat. Inainte ca oja sa se usuce, se presara catifeaua de unghii cu pensula, si se preseaza usor. Catifeaua se poate aplica pe unghia naturala sau pe oja permanenta. Pentru manichiura UV, catifeaua de unghii se presara cand se aplica in ultimul strat de gel...

  2,00 lei
 • Se aplica un strat de oja de culoare asemanatoare, se asteapta sa se usuce si se aplica al doilea strat. Inainte ca oja sa se usuce, se presara catifeaua de unghii cu pensula, si se preseaza usor. Catifeaua se poate aplica pe unghia naturala sau pe oja permanenta. Pentru manichiura UV, catifeaua de unghii se presara cand se aplica in ultimul strat de gel...

  2,00 lei
 • Se aplica un strat de oja de culoare asemanatoare, se asteapta sa se usuce si se aplica al doilea strat. Inainte ca oja sa se usuce, se presara catifeaua de unghii cu pensula, si se preseaza usor. Catifeaua se poate aplica pe unghia naturala sau pe oja permanenta. Pentru manichiura UV, catifeaua de unghii se presara cand se aplica in ultimul strat de gel...

  2,00 lei
 • Se aplica un strat de oja de culoare asemanatoare, se asteapta sa se usuce si se aplica al doilea strat. Inainte ca oja sa se usuce, se presara catifeaua de unghii cu pensula, si se preseaza usor. Catifeaua se poate aplica pe unghia naturala sau pe oja permanenta. Pentru manichiura UV, catifeaua de unghii se presara cand se aplica in ultimul strat de gel...

  2,00 lei
 • Se aplica un strat de oja de culoare asemanatoare, se asteapta sa se usuce si se aplica al doilea strat. Inainte ca oja sa se usuce, se presara catifeaua de unghii cu pensula, si se preseaza usor. Catifeaua se poate aplica pe unghia naturala sau pe oja permanenta. Pentru manichiura UV, catifeaua de unghii se presara cand se aplica in ultimul strat de gel...

  2,00 lei
 • Se aplica un strat de oja de culoare asemanatoare, se asteapta sa se usuce si se aplica al doilea strat. Inainte ca oja sa se usuce, se presara catifeaua de unghii cu pensula, si se preseaza usor. Catifeaua se poate aplica pe unghia naturala sau pe oja permanenta. Pentru manichiura UV, catifeaua de unghii se presara cand se aplica in ultimul strat de gel...

  2,00 lei
 • Se aplica un strat de oja de culoare asemanatoare, se asteapta sa se usuce si se aplica al doilea strat. Inainte ca oja sa se usuce, se presara catifeaua de unghii cu pensula, si se preseaza usor. Catifeaua se poate aplica pe unghia naturala sau pe oja permanenta. Pentru manichiura UV, catifeaua de unghii se presara cand se aplica in ultimul strat de gel...

  2,00 lei
 • Se aplica un strat de oja de culoare asemanatoare, se asteapta sa se usuce si se aplica al doilea strat. Inainte ca oja sa se usuce, se presara catifeaua de unghii cu pensula, si se preseaza usor. Catifeaua se poate aplica pe unghia naturala sau pe oja permanenta. Pentru manichiura UV, catifeaua de unghii se presara cand se aplica in ultimul strat de gel...

  2,00 lei
 • Se aplica un strat de oja de culoare asemanatoare, se asteapta sa se usuce si se aplica al doilea strat. Inainte ca oja sa se usuce, se presara catifeaua de unghii cu pensula, si se preseaza usor. Catifeaua se poate aplica pe unghia naturala sau pe oja permanenta. Pentru manichiura UV, catifeaua de unghii se presara cand se aplica in ultimul strat de gel...

  2,00 lei
 • Se aplica un strat de oja de culoare asemanatoare, se asteapta sa se usuce si se aplica al doilea strat. Inainte ca oja sa se usuce, se presara catifeaua de unghii cu pensula, si se preseaza usor. Catifeaua se poate aplica pe unghia naturala sau pe oja permanenta. Pentru manichiura UV, catifeaua de unghii se presara cand se aplica in ultimul strat de gel...

  2,00 lei
 • Se aplica un strat de oja de culoare asemanatoare, se asteapta sa se usuce si se aplica al doilea strat. Inainte ca oja sa se usuce, se presara catifeaua de unghii cu pensula, si se preseaza usor. Catifeaua se poate aplica pe unghia naturala sau pe oja permanenta. Pentru manichiura UV, catifeaua de unghii se presara cand se aplica in ultimul strat de gel...

  2,00 lei
 • Set catifea colorata pentru nail art.Setul contine 12 buc diferite.

  12,00 lei
Se afişează 1-12 din 12 de articole